Splošni pogoji poslovanja

Podatki o podjetju
Naslov: Jezikovna šola Znam, Ksenija Krevs s. p., Marof 23, 8216 Mirna Peč
Davčna številka: 16177401
Matična številka: 3381790000

IBAN: SI56 6000 0000 426095, odprt pri Hranilnici Lon d.d.
Telefon: 051 615 212
E-mail: ksenija@jezikovnasolaznam.si

Splošni pogoji poslovanja spletne strani JezikovnaSolaZnam.si so sestavljeni v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije. Veljajo za vse uporabnike spletne strani.

Upravljavec spletne strani je Ksenija Krevs s. p., Marof 23, 8216 Mirna Peč, DŠ: 16177401 (v nadaljevanju ponudnik), ki jo upravlja in vzdržuje. Z uporabo spletne strani JezikovnaSolaZnam.si sprejema obiskovalec te splošne pogoje, pogoje poslovanja, pogoje prijave in odjave na izobraževanje ter potrjuje, da je z njimi seznanjen ter se z njimi strinja.

Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Jezikovna šola Znam si pridržuje pravico spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) ter brez predhodnega opozorila.

Spletno prijavo in odjavo na izobraževanje izvaja Jezikovna šola Znam, Ksenija Krevs s. p., Marof 23, Mirna Peč. Prejete prijave na izobraževanje se izvajajo po vrstnem redu prejetih plačil, tako da se lahko stanje prijave v času prejema plačila razlikuje od stanja prijave v času oddaje naročila.

Jezikovna šola Znam si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe izobraževanja v primerih, če je prijav na določen datum preveč ali premalo, če ugotovi povečano plačilno tveganje kupca ali če naročilo ni bilo oddano v skladu s pravili in splošnimi pogoji poslovanja. V vseh takih in podobnih primerih boste o morebitnem odstopu od izvedbe naročila s strani Jezikovne šole Znam prejeli obvestilo v roku 3 (tri) dni po e-pošti oz. telefonu.

S prijavo na izobraževanje potrjujete, da ste seznanjeni in se strinjate s tukaj navedenimi splošnimi pogoji poslovanja. V primeru vprašanj ali zahteve po pomoči pri spletnem plačilu, pošljite e-sporočilo na  ksenija@jezikovnasolaznam.si ali pokličete 051 615 212.

Uporabnik oz. udeleženec izobraževanj, individualnih inštrukcij, svetovanja in/ali spletnih programov se zaveda, da so uspeh in rezultati v celoti posledica njegovega lastnega truda in dela. Jezikovna šola Znam ne prevzema odgovornosti za rezultate uporabnikov in udeležencev izobraževanj.

Avtorske pravice

Vse vsebine (pisne in slikovne), ki so objavljene na spletni strani JezikovnaSolaZnam.si, razen vsebin, za katere so navedene povezave na druge spletne strani, so zaščiteno avtorsko delo Jezikovne šole Znam. Skladno z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah je prepovedana reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez izrecnega pisnega obvestila Jezikovni šoli Znam in njenega pisnega soglasja.

Pogoji prijave in odjave na izobraževanje

Splošni pogoji in določila so sestavni del prijavnice na izobraževanje, ki ga organizira Jezikovna šola Znam, ne glede na obliko prijave. Izraz izobraževanje zajema delavnice, sobotno angleščino, poletne delavnice in tudi druge oblike izobraževanj. Ti pogoji urejajo postopek prijave in odjave na izobraževanje.

Izvedba izobraževanj

Izobraževanje oziroma delavnica se izvede ob zadostnem številu prijavljenih udeležencev. Jezikovna šola Znam si pridržuje pravico do odpovedi oz. spremembe izvedbe izobraževanja zaradi odpovedi udeleženca ali udeležencev in/ali zaradi višje sile (npr. bolezen predavatelja). O tem ste pravočasno pisno obveščeni po elektronski pošti.

Odstop od naročila izobraževanja

Odpoved prijave na izobraževanje, kjer je več udeležencev (sobotna angleščina, poletne delavnice, druga skupinska izobraževanja) je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov ksenija@jezikovnasolaznam.si ali pisno na naslov Jezikovna šola Znam, Ksenija Krevs s. p., Marof 23, 8216 Mirna Peč. Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu, žal ni možno upoštevati. Prijavitelj ima pravico pisno odpovedati udeležbo na dogodku, na katerega se je prijavil. Stroški odpovedi so naslednji:

  • do sedem (7) delovnih dni pred dogodkom, 0 % cene kotizacije za izobraževanje,
  • do pet (5) delovnih dni pred dogodkom, 30 % cene kotizacije za izobraževanje,
  • do treh (3) delovnih dni pred dogodkom, 50 % cene kotizacije za izobraževanje,
  • en (1) delovni dan in odpoved na dan dogodka 100% cene kotizacije za izobraževanje.

Skrajni rok za pisno odpoved brez obveznosti plačila kotizacije je 7 delovnih dni pred dnevom, na katerega poteka izobraževanje. Ne glede na zgornje določbe bo Jezikovna šola Znam skušala reševati odpoved izobraževanja v korist prijavljenega udeleženca. Prijava je v tem primeru prenosljiva tudi na drugo osebo.

Cene

Jezikovna šola Znam, Ksenija Krevs s. p., Marof 23, Mirna Peč, matična številka 3381790000, je davčni zavezanec brez odločbe, zato DDV ni obračunan skladno s 94. členom ZDDV-1. Vse navedene cene za izobraževanja in izdelke so v evrih (EUR).

Veljajo cene in ostali pogoji (npr. popusti) na dan prijave na izobraževanje, pri nakupu izdelkov veljajo cene v trenutku potrditve naročila. Cene nimajo vnaprej določene veljavnosti in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Roki veljavnosti akcij so navedeni pri vsaki ponudbi.

Plačilo

Na spletni strani JezikovnaSolaZnam.si lahko nakupujejo pravne in fizične osebe. Nakup plačate z nakazilom na poslovni transakcijski račun. Vsi nakupi storitev in programov so dokončni in nimajo možnosti vračila denarja, razen če je pri posameznem  izobraževanju ali izdelku navedeno drugače (npr. 30-dnevna garancija z možnostjo vračila denarja).

Uporabniki lahko izobraževanje ali program plača z nakazilom po predračunu ali s plačilom računa.
Nakazilo – uporabnik izvede plačilo na poslovni TRR in po izvedenem nakazilu prejme račun.
Predračun – plačilo z nakazilom na TRR je možno ob predhodnem  kreiranju predračuna. Zaželeno je, da uporabnik o poravnanem predračunu obvesti ponudnika, in sicer na elektronski naslov ksenija@jezikovnasolaznam.si. V kolikor uporabnik v roku 14 dni ne poravna zneska po predračunu, je naročilo stornirano in se ga ne upošteva.

Vračilo izdelkov

Potrošnik (velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo ali uporabljajo izdelek za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh od prevzema izdelka ponudniku pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Potrošnik lahko svoj odstop poda z nedvoumno izjavo, iz katere izhaja odstop od pogodbe, in sicer po elektronski pošti na e-naslov ksenija@jezikovnasolaznam.si.

Rok za vračilo začne teči naslednji dan po dnevu, ko je potrošnik izdelek prejel. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila izdelka.

Potrošnik mora izdelek vrniti ponudniku nemudoma po odstopu, najkasneje pa v petih (5) delovnih dneh od sporočila o odstopu. Zgolj vračilo izdelka v roku za odstop, ki mu ni priložena odstopna izjava, se ne šteje za odstop od pogodbe.

Potrošnik mora izdelek vrniti ponudniku nepoškodovano, v nespremenjeni količini ter v originalni nepoškodovani embalaži. Potrošnik izdelka ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe oz. vračila, ker sme opraviti ogled in preizkus izdelka v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja izdelka. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti izdelka, če je le to posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Potrošnik mora odstopni izjave priložiti kopijo računa in podatke o transakcijskemu računu, na katerega bo ponudnik lahko vrnil opravljena vplačila. Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko bo to mogoče, najkasneje pa v roku petih (5) delovnih dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe.

Možnost vračila izdelkov ne velja za inštrukcije, tečaje tujih jezikov,izobraževanja, delavnice in  spletne programe.

Ti pogoji začnejo veljati dne 20. 2. 2019.

Politika zaupnosti in varstvo osebnih podatkov

Jezikovna šola Znam se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov in zasebnost udeležencev oz. uporabnikov spletne strani. Zbrane podatke bo uporabljala izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Jezikovna šola Znam spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost udeležencev oz. uporabnikov spletne strani, zato bo storila vse potrebno, da jih zašiti pred kakršnimikoli kršitvami ali zlorabami.

Jezikovna šola Znam je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezana k varovanju osebnih podatkov udeležencev  oz. uporabnikov spletne strani jezikovne šole Znam. Jezikovna šola Znam se zavezuje, da ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja posredovala osebnih oz. drugih podatkov tretji osebi oz. ne bo omogočila tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke  udeleženca oz. uporabnika razen, če bi od nje to zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu ali za potrebe za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

Jezikovna šola Znam bo za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbirala, vodila, obdelovala in shranjevala naslednje uporabnikove podatke:

  • ime in priimek,
  • elektronska pošta,
  • telefonska številka,
  • razred, ki ga obiskuje udeleženec izobraževanja,
  • podatki o nakupu (prijavi), vsebina, vrednost, način plačila.

Jezikovna šola Znam se zavezuje, da se bodo ti osebni podatki uporabljali izključno za potrebe izpolnitve prijave/odjave ter prejemanje obvestil o novih vsebinah na spletni strani jezikovnasolaznam.si,  o izobraževanjih ter  delavnicah, ki jih organizira ali soorganizira podjetje Jezikovna šola Znam,  ter o novostih in ponudbi Jezikovne šole Znam. Zato se Jezikovna šola Znam zavezuje, da  bo osebne podatke vodila, vzdrževala, obdelovala in hranila v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

Udeleženec oz. uporabnik lahko kadarkoli zahteva po e-pošti na naslov ksenija@jezikovnasolaznam.si ali pisno na naslov Jezikovna šola Znam, Ksenija Krevs s. p., Marof 23, Mirna Peč dostop do svojih osebnih podatkov, pregled, popravo, omejitev obdelave ali izbris svojih osebnih podatkov.

V sklopu varovanja osebnih podatkov so vsakemu udeležencu oz. uporabniku zagotavlja pravico, da od podjetja Jezikovna Šola Znam, Ksenija Krevs s. p., Marof 23, 8216 Mirna Peč kot upravljavca osebnih podatkov kadar koli zahteva dostop do osebnih podatkov ter spodnje informacije:
– namene obdelave,
– vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
– predvideno obdobje shranjevanja osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
– obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov,
– razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika,
– brezplačno kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi posameznik sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahteva drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov,
– popravek netočnih osebnih podatkov,
– omejitev obdelave, kadar posameznik oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
– podatek, ali je obdelava nezakonita in nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
– upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
– izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekliče to privolitev za obdelavo osebnih podatkov,
– izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga prvotni upravljavec pri tem oviral,
– prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov,
– zahtevek, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov,
– pravica, da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Spori in pristojno sodišče

Udeleženec oz. uporabnik in Jezikovna šola Znam se bosta trudila spore reševati sporazumno, v medsebojno obojestransko korist in v skladu z najboljšo prakso poslovanja. Če sporazum ne bo mogoč, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Novem mestu.

Pohvale in pritožbe uporabnikov

Zanima me vaša izkušnja, kajti zame je najbolj pomembno vaše zadovoljstvo. Vesela bom, če mi boste vašo izkušnjo z Jezikovno šolo Znam sporočili na e-mail ksenija@jezikovnasolaznam.si.